به مارکوپکس خوش آمدید

Messaging module

چکیده مقاله

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

Messaging module

It is a safe feature to increase cooperation and participation in the center. By adding a messaging module to the Pax system, it is possible to create public or private groups or channels for the center so that Pax doctors and staff can easily exchange ideas and Share text, voice, video and file. Due to the fact that all information is stored on the server of the center, this module (Messaging) has a high level of sec Messaging module It is a safe feature to increase cooperation and participation in the center. By adding a messaging module to the Pax system, it is possible to create public or private groups or channels for the center so that Pax doctors and staff can easily exchange ideas and Share text, voice, video and file. Due to the fact that all information is stored on the server of the center, this module urity.messaging in PACS

Messaging values
Send text, voice and video and files
Easy management and integration with Pax
High security due to the retention of all information on the center server
Ability to create public or private groups or channels
Ability to create specialized groups or channels to review case studies
Ability to create new users

مجله مارکوپکس

آخرین مقاله‌ها

مجله مارکوپکس

گزارش نویسی در متریک

همواره یکی از خواسته‌های پزشکان رادیولوژیست امکان ثبت گزارش پزشکی در کنار مشاهده تصویر پزشکی در سامانه پکس می‌باشد، زیرا در سامانه پکس از ابزارهای

مجله مارکوپکس

PIXRAY

از سالها پیش که ما وارد حوزه‌ی نرم افزار‌های تصویربرداری پزشکی شدیم تا کنون ، همیشه جای خالی یک نمایشگر دایکام(Dicom viewer) خوب با استاندارد‌های

تازه‌های مارکوپکس

به دنبال مطلب خاصی هستید؟