آنچه در اندیشه شماست تخصص ماست!

مارکو پکس تولیدکننده سامانه های ذخیره سازی تصاویر پزشکی
مارکوپکس بهترین در ارائه راهکارهای ذخیره سازی و تبادل تصاویر پزشکی

ویژگی های محصولات مارکوپکس

شرکت ما