گامی به سوی تحول دیجیتال

dipacs-server-1_144941fa180e51e952cb97a986c70f59

پکس چیست؟

diPacs هسته مرکزی PACS مرکز درمانی می باشد که وظیفه ذخيره سازی، مديريت تصاوير و اطلاعات را بطور متمرکز بر عهده دارد. بدین منظور نیاز است تا مشخصات آن در کليه دستگاه های تصویر برداری مرکز تعريف شود و تمامی تصاویر جهت عملیات تشخیصی به طور اتوماتیک به سیستم ارسال گردد.
مارکو پکس

diVision چیست؟

diVision نرم افزاری جهت تشخیص تصاویر پزشکی با عملیات اصلی و پیشرفته می باشد. اين برنامه با طراحی ساده و کاربری آسان، امکان دريافت و مرور تصاوير را فراهم می آورد. در این برنامه گزارش نویسی به صورت متنی و صوتی قابل انجام بوده، به نحوی که می توان فرم های گزارش نویسی استاندارد را در سامانه تعریف کرد.
skyweb-1_01163107d4423eda3c62b5c16613f001

سامانه Skyweb چیست؟

مجموعه های خدمات درماني که از مجموع چندين مرکز درمانی تشکيل شده اند نيازمند استقرار راهکاری يکپارچه جهت دسترسی واحد به کليه مراکز تحت پوشش هستند به نحوی که تنها با دسترسی به یک درگاه واحد در يک جستجوی ساده کليه سوابق بيماران و گزارشهای مورد نظر بصورت يکتا قابل مشاهده است.
discript_a835fdb61f315cb2fbbe1385aac359d6

پرینت سرور چیست؟

نرم افزار diScript جايگزينی برای کلیشه های تصور برداری است، به نحوی که تصاوير ارسالی از موداليتی ها را روی کاغذ A3 يا A4 پرينت می کند و علاوه بر کاهش هزينه های مراکز، می تواند به عنوان کمک تشخيص، به همراه CD به بيمار تحویل گردد.

SKYWEB محصولی برای نسل آینده پکس

marco pacs

ویژگی های محصولات مارکو پکس

موشن گرافیک معرفی مارکوپکس

دفتر مرکزی، بازاریابی و فروش‌، امور قراردادها

دفتر فنی و پشتیبانی، تحقیق و توسعه

  • آدرس: تهران-خیابان بهشتی– خیابان قائم مقام – خیابان میرزاحسنی–پلاک ۲۳ – واحدهای ۷و۸
  • ۰۲۱-۸۸۷۰۷۲۹۴