گامی به سوی تحول دیجیتال

SKYWEB محصولی برای نسل آینده پکس

dipacs

پکس چیست؟

در واقع سيستم diPacs به عنوان هسته مرکزی PACS مرکز درمانی عمل کرده و ذخيره و مديريت تصاوير و اطلاعات را بطور متمرکز فراهم می آورد. براي اين امر، پس از نصب سيستم diPacs لازم است تا مشخصات diPacs در کليه موداليتيهای مرکز (CT, MR, XA, US ,… ) تعريف شود تا کليه تصاوير و exam های عمليات تشخيصی به سيستم diPacs ارسال گردد.
Diagnostic diVision128

diVision چیست؟

سيستم diVision برنامه اي است که در اختيار متخصصين و کاربران قرار مي گيرد تا تصاوير را از سيستم diPacs و از طريق شبکه بيمارستان بازيابي نمايند. اين برنامه با طراحي ساده و کاربردي، امکان دريافت و مرور بلافاصله تصاوير را فراهم مي آورد. به نحوي که بطور نرمال براي دريافت تصاويربيماري با 100تصوير، کمتر از 5 ثانيه زمان نياز است.
Skyweb

سامانه Skyweb چیست؟

مجموعه هاي خدمات درماني که از مجموع چندين مرکز درماني تشکيل شده اند نيازمند داشتن راهکاري يکپارچه براي دسترسي واحد به کليه مراکز تحت پوشش هستند به نحويکه تنها با دسترسي به آن درگاه واحد و در يک جستجوي ساده کليه سوابق بيماران و گزارشهاي مورد نظر را بصورت يکتا مشاهده کنند.
discript

پرینت سرور چیست؟

سيستم diScript جايگزين فيلم پرينترهاي قديمي است، به نحوي که تصاوير ارسالي از موداليتي ها را بجاي فيلم راديولوژي روي کاغذ A3 يا A4 پرينت مي کند، که علاوه بر کاهش هزينه هاي درماني مرکز مي تواند به عنوان کمک تشخيص به همراه CD تحويل بيمار گردد.
مارکو پکس بهترین در ارائه راهکارهای ذخیره سازی و تبادل تصاویر پزشکی

ویژگی های محصولات مارکو پکس

دفتر مرکزی، بازاریابی و فروش‌، امور قراردادها

دفتر فنی و پشتیبانی، تحقیق و توسعه

  • آدرس: تهران-خیابان بهشتی– خیابان قائم مقام – خیابان میرزاحسنی–پلاک ۲۳ – واحدهای ۷و۸
  • ۰۲۱-۸۸۷۰۷۲۹۴