گامی به سوی تحول دیجیتال

pacs

پکس چیست؟

diPacs هسته مرکزی PACS مرکز درمانی می باشد که وظیفه ذخيره سازی، مديريت تصاوير و اطلاعات را بطور متمرکز بر عهده دارد. بدین منظور نیاز است تا مشخصات آن در کليه دستگاه های تصویر برداری مرکز تعريف شود و تمامی تصاویر جهت عملیات تشخیصی به طور اتوماتیک به سیستم ارسال گردد.
marcopacs

diVision چیست؟

diVision نرم افزاری جهت تشخیص تصاویر پزشکی با عملیات اصلی و پیشرفته می باشد. اين برنامه با طراحی ساده و کاربری آسان، امکان دريافت و مرور تصاوير را فراهم می آورد. در این برنامه گزارش نویسی به صورت متنی و صوتی قابل انجام بوده، به نحوی که می توان فرم های گزارش نویسی استاندارد را در سامانه تعریف کرد.
skyweb-1_01163107d4423eda3c62b5c16613f001

سامانه کاوش چیست؟

مجموعه های خدمات درماني که از مجموع چندين مرکز درمانی تشکيل شده اند نيازمند استقرار راهکاری يکپارچه جهت دسترسی واحد به کليه مراکز تحت پوشش هستند به نحوی که تنها با دسترسی به یک درگاه واحد در يک جستجوی ساده کليه سوابق بيماران و گزارشهای مورد نظر بصورت يکتا قابل مشاهده است.
discript

پرینت سرور چیست؟

نرم افزار diScript جايگزينی برای کلیشه های تصور برداری است، به نحوی که تصاوير ارسالی از موداليتی ها را روی کاغذ A3 يا A4 پرينت می کند و علاوه بر کاهش هزينه های مراکز، می تواند به عنوان کمک تشخيص، به همراه CD به بيمار تحویل گردد.

کاوش محصولی برای نسل آینده پکسفهرست برخی از پروژه ها

برخی مراکز آموزشی و پژوهشی و دانشگاهی تهران

Rasoul Akram Hospital
مجتمع درمانی حضرت رسول اکرم تهران
Shariati Hospital
مرکز اموزشی پژوهشی و درمانی دکتر شریعتی
Haft-e-Tir Hospital
بیمارستان شهداي هفتم تیر شهر ري
Tehran Heart Center
مرکز قلب تهران
Hasheminejad Hospital
بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد تهران
Children's Medical Center
بیمارستان فوق تخصصی مرکز طبی کودکان تهران
بیمارستان فیروزگر تهران
بیمارستان فیروزگر تهران
milad hospital
بیمارستان میلاد تهران

Amir A'lam Hospital
بیمارستان امیر اعلم تهران
بیمارستان بانك ملی
بیمارستان بانك ملی
Tehran University of Medical Sciences Faculty of Dentistry
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران
Shahid Beheshti Dental School
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

برخی مراکز آموزشی و پژوهشی و دانشگاهی خارج از تهران

Shahid Rajaie Hospital
بیمارستان شهید رجایی قزوین
بیمارستان امام خمینی اردبیل
بیمارستان امام خمینی اردبیل
Imam Ali Hospital
بیمارستان امام علی بجنورد
بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان
بیمارستان علی ابن ابیطالب زاهدان
Be'sat Hospital
بیمارستان بعثت همدان
Shahid Beheshti Hospital
بیمارستان شهید بهشتی کاشان
Ayatollah Mousavi Hospital
بیمارستان آیت اله موسوی زنجان
Poursina Medical and Educational Center
بیمارستان پورسینا رشت
Shafa Hospital
بیمارستان شفا کرمان
Ayatollah Kashani Hospital
بیمارستان ایت الله کاشانی شهرکرد
مرکز اموزشی پژوهشی رجایی کرج
مرکز آموزشی پژوهشی رجایی کرج
بیمارستان مدنی کرج
بیمارستان مدنی کرج

برخی مراکز نظامی

Baghiyyatollah al-Azam Military Hospital
بیمارستان بقیه الله تهران
Sadooghi Hospital
بیمارستان صدوقی اصفهان
Fajr Hospital
بیمارستان فجر تهران
بیمارستان فاطمه الزهرا
بیمارستان فاطمه زهرا کرمان
Shahid Mahallati Hospital
بیمارستان شهید محلاتی تبریز
Chamran Hospital
بیمارستان چمران تهران
Shahid Baghaei Hospital
بیمارستان شهید بقایی اهواز
Imam Hosein Hospital
بیمارستان امام حسین مشهد
بیمارستان ولایت ساری
بیمارستان ولایت ساری
Najmiyeh Hospital
بیمارستان نجمیه تهران

برخی مراکز خصوصی

Bahman Hospital
بیمارستان فوق تخصصی بهمن تهران
Jam Hospital
بیمارستان جم تهران
moheb mehr hospital
بیمارستان محب مهر
مرکز تصویر برداری بابک
مرکز تصویر برداری بابک تهران