گامی به سوی تحول دیجیتال

dipacs-server-1_144941fa180e51e952cb97a986c70f59

پکس چیست؟

در واقع سيستم diPacs به عنوان هسته مرکزی PACS مرکز درمانی عمل کرده و ذخيره و مديريت تصاوير و اطلاعات را بطور متمرکز فراهم می آورد. براي اين امر، پس از نصب سيستم diPacs لازم است تا مشخصات diPacs در کليه موداليتيهای مرکز (CT, MR, XA, US ,… ) تعريف شود تا کليه تصاوير و exam های عمليات تشخيصی به سيستم diPacs ارسال گردد.
مارکو پکس

diVision چیست؟

سيستم diVision برنامه ای است که در اختيار متخصصين و کاربران قرار مي گيرد تا تصاوير را از سيستم diPacs و از طريق شبکه بيمارستان بازيابی نمايند. اين برنامه با طراحی ساده و کاربردی، امکان دريافت و مرور بلافاصله تصاوير را فراهم می آورد. به نحوی که بطور نرمال براي دريافت تصاويربيماری با 100تصوير، کمتر از 5 ثانيه زمان نياز است.
skyweb-1_01163107d4423eda3c62b5c16613f001

سامانه Skyweb چیست؟

مجموعه های خدمات درماني که از مجموع چندين مرکز درمانی تشکيل شده اند نيازمند داشتن راهکاری يکپارچه براي دسترسی واحد به کليه مراکز تحت پوشش هستند به نحوی که تنها با دسترسی به آن درگاه واحد و در يک جستجوی ساده کليه سوابق بيماران و گزارشهای مورد نظر را بصورت يکتا مشاهده کنند.
discript_a835fdb61f315cb2fbbe1385aac359d6

پرینت سرور چیست؟

سيستم diScript جايگزين فيلم پرينترهاي قديمی است، به نحوی که تصاوير ارسالي از موداليتی ها را بجای فيلم راديولوژی روی کاغذ A3 يا A4 پرينت می کند، که علاوه بر کاهش هزينه های درمانی مرکز می تواند به عنوان کمک تشخيص به همراه CD تحويل بيمار گردد.

SKYWEB محصولی برای نسل آینده پکس

marco pacs

ویژگی های محصولات مارکو پکس

دفتر مرکزی، بازاریابی و فروش‌، امور قراردادها

دفتر فنی و پشتیبانی، تحقیق و توسعه

  • آدرس: تهران-خیابان بهشتی– خیابان قائم مقام – خیابان میرزاحسنی–پلاک ۲۳ – واحدهای ۷و۸
  • ۰۲۱-۸۸۷۰۷۲۹۴