تیم مارکوپکس در جهت آسایش هرچه بیشتر مشتریان خود در بخش پشتیبانی اقدام به راه اندازی سامانه های پشتیبانی کرده است.
2018-04-18_0-21-50 copy

سامانه (RS(remote support :

یکی از مزیت های رقابتی مارکوپکس پشتیبانی آنلاین با استفاده از سامانه RS است که دارای امنیت بسیار بالایی می باشد. به نحوی که به محض تماس مشتریان کارشناسان فنی با استفاده از این سامانه به کلاینت یا سرور مرکز وصل شده و مشکل را بررسی و در اسرع وقت آن را برطرف می نمایند.لازم به ذکر است که جهت استفاده از این سرویس پشتیبانی، حتما باید دسترسی به اینترنت فراهم باشد.
2018-04-18_0-29-45

سامانه (RS(remote support :

یکی از مزیت های رقابتی مارکوپکس پشتیبانی آنلاین با استفاده از سامانه RS است که دارای امنیت بسیار بالایی می باشد. به نحوی که به محض تماس مشتریان کارشناسان فنی با استفاده از این سامانه به کلاینت یا سرور مرکز وصل شده و مشکل را بررسی و در اسرع وقت آن را برطرف می نمایند.لازم به ذکر است که جهت استفاده از این سرویس پشتیبانی، حتما باید دسترسی به اینترنت فراهم باشد.