به مارکوپکس خوش آمدید

shabnam.t

shabnam.t

مقالات منتشر شده

سیستم‌های مدیریت دوز (DMS) برای بیماران و کاربران تجهیزات اشعه ایکس

دستگاه‌های تصویربرداری به فراخور نوع کارکرد آن‌ها، دوز اشعه‌های مختلفی به بیماران، همراه بیماران، رادیولوژیست‌ها و سایر پزشکانی که در تخصص‌هایی کار می‌کنند که رویه‌های

مطالعه بیشتر

به دنبال مطلب خاصی هستید؟