به مارکوپکس خوش آمدید

ادامه توسعه فناوری ابری در تصویربرداریِ پزشکی اجتناب ناپذیر است.

چکیده مقاله

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

ادامه توسعه فناوری ابری در تصویربرداریِ پزشکی اجتناب ناپذیر است.  پردازش ابری و تکنولوژی ذخیره سازی ابری می‌توانند بازیابی سریع داده، اشتراک داده شبکه و گسترش برنامه را فراهم کنند.

با توجه به عواملی مانند نیازهای پزشکی، سیاست های ملی و کاربردها و بلوغ پردازش ابری، صنعت پزشکی در حال ورود به یک “دوره استفاده از تکنولوژی ابری” است.

نیازهای بیمارستان:

تصویربرداری پزشکی نقش مهمی در تشخیص بیماری به صورت بالینی دارد. با این حال، مشکلات بسیاری در کاربرد خدمات بالینی وجود دارد. به عنوان مثال، نتایج تشخیص بیماری به طور متقابل بررسی نمی‌شوند، رادیوگرافی مکرر برای ارجاع دادن تصاویر و گاهی گرفتن کمک از  دیگر پزشکان خارج از مرکز نیاز است، کمبود داده‌های مربوط به تصاویر قبلی، دشواری اشتراک و استفاده از تصاویر، همه از جمله این مشکلات هستند.

بیماران با مشکلات زیر روبرو هستند:

خدمات پزشکی، دشوار و گاهی پر هزینه هستند. تعداد زیاد معاینات، رادیوگرافی مکرر برای ارجاع دادن تصاویر و گاهی گرفتن کمک از دیگر پزشکان حاذق خارج از مرکز، مشکلات مشاوره  برای  تصویر و دریافت تشخیص با کیفیت.

پزشکان با این مشکلات روبرو هستند:

کار سنگین، ارتباطات دشوار و مواد آموزشی ناکافی. این موارد ایجاب می‌کند که بیمارستان‌ها ارزشِ داده‌های مربوط به تصویر را کشف کرده و سطح پزشکی را بهبود بخشند.

بیمارستان‌های مدرن یک سیستم بایگانی و اشتراک گذاری تصویر (PACS)، سیستم اطلاعاتی کلینیکی (CIS)، سیستم اطلاعاتی بیمارستان (HIS) و پرونده الکترونیکی پزشکی (EMR) ایجاد کرده اند. در این بیمارستان ها، تصاویر پزشکی ۸۰٪ تا ۹۰٪ داده های پزشکی را شامل می شود. با توجه به داده های مشاهدات بهداشتی IDC 2017 ، هر ساله بیش از ۴۵۰ PB داده تصویری در سراسر جهان به دست می‌آید و انتظار می رود در پنج سال آینده مقدار داده ذخیره شده این تصاویر دو برابر شود. فناوری ابری و تکنولوژی ذخیره سازی ابری می توانند بازیابی سریع داده ، اشتراک داده شبکه و گسترش برنامه را فراهم کنند.

منبع: Medical Imaging Cloud Scenario-iLab

مجله مارکوپکس

آخرین مقاله‌ها

یکپارچه سازی RIS-PACS
مجله مارکوپکس

یکپارچه سازی RIS/PACS

یکپارچه سازی RIS/PACS RIS و PACS هر کدام نقش‌ جداگانه‌ای در اکوسیستم درمان ایفا می کنند، اما یکپارچه سازی این دو سیستم و ترکیب قابلیت

سیستم اطلاعات رادیولوژی
مجله مارکوپکس

سیستم اطلاعات رادیولوژی : مدیریت گردش کار

سیستم اطلاعات رادیولوژی : مدیریت گردش کار تصویربرداری از اهمیت بسیاری در خدمات درمانی برخوردار است، و در تشخیص و درمان اکثر موارد پزشکی کمک

مجله مارکوپکس

Hanging Protocol

پروتکل نمایش Hanging چیست؟ پروتکل Hanging در زمینه تصویربرداری پزشکی، به محموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌هایی اشاره دارد که نحوه چیدمان نمایش تصاویر پزشکی را

تازه‌های مارکوپکس

به دنبال مطلب خاصی هستید؟