به مارکوپکس خوش آمدید

انواع روش های مختلف تصویرپردازی پزشکی

چکیده مقاله

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

در پزشکی مدرن، تکنیک های مربوط به تصویربرداری پزشکی پیشرفت چشمگیری داشته اند. امروزه توانایی دستیابی به اطلاعات مرتبط با بدن انسان و معاینات بالینی بسیار آسان تر شده است. در طول سال های گذشته، انواع مختلف تصویربرداری پزشکی به دنیا معرفی شده اند که هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند.

روش های تصویربرداری پزشکی مبتنی بر اشعه ایکس شامل اشعه ایکس معمولی، توموگرافی کامپیوتری (CT) و ماموگرافی هستند. برای ارتقا کیفیت تصویر اشعه ایکس، مانند معاینات آنژیوگرافی، می توان از مواد کنتراست زا پزشکی استفاده کرد.

تصویربرداری مولکولی، روش دیگری است که از آن معمولا در پزشکی هسته ای استفاده می شود. تصویربرداری مولکولی بر پایه روش های مختلف جهت به تصویر کشیدن فرایند های بیولوژیکی در سلول های زنده استوار است. برای تصویربرداری مولکولی، مقدار کمی از مواد رادیواکتیو، مانند رادیو داروها، استفاده می شود.

انواع دیگر تصویربرداری پزشکی

انواع دیگر تصویربرداری پزشکی شامل تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) و سونوگرافی است. بر خلاف اشعهX ، CT و تصویربرداری مولکولی، روش های MRI و سونوگرافی بدون تابش پرتوهای یونیزه کار می کنند. MRI از میدانهای مغناطیسی قوی استفاده می کند که هیچ اثر بیولوژیکی برگشت ناپذیری در انسان باقی نمی گذارد. در سیستم های سونوگرافی تشخیصی نیز از امواج صوتی با فرکانس بالا برای تولید تصاویری از بافت های نرم و اندام های داخلی بدن استفاده می شود.

روش های مختلف تصویربرداری پزشکی
روش های مختلف تصویربرداری

تصویربرداری با استفاده از اشعه ایکس

برای تصویربرداری اشعه ایکس، معمولا پرتوهای پر انرژی اشعه X بر روی بدن تابیده می شوند. هنگام عبور اشعه از بدن، بخشی از پرتوهای اشعه ایکس تابیده شده توسط بافت های بدن جذب می شوند. در سمت دیگر بدن، شکل و ساختار اندام های جذب کننده اشعه X، با بازتابش این اشعه نمایان می شوند.

تصویربرداری مولکولی

تصویربرداری مولکولی، اطلاعات دقیقی از فرآیندهای بیولوژیکی رخ داده در بدن و در سطح سلولی و مولکولی را فراهم می کند. این روش تشخیصی می تواند بیماری را در مراحل اولیه نشان دهد.

انواع دیگر تصویربرداری پزشکی

برخی دیگر از انواع تصویربرداری پزشکی بدون استفاده از پرتوهای یونیزه شده کار می کنند، مانند تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) و تصویربرداری با روش سونوگرافی. این روش ها کاربردهای بخصوصی در تشخیص بیماری های مختلف دارند.


منبع: 


medicalradiation.com

مجله مارکوپکس

آخرین مقاله‌ها

یکپارچه سازی RIS-PACS
مجله مارکوپکس

یکپارچه سازی RIS/PACS

یکپارچه سازی RIS/PACS RIS و PACS هر کدام نقش‌ جداگانه‌ای در اکوسیستم درمان ایفا می کنند، اما یکپارچه سازی این دو سیستم و ترکیب قابلیت

سیستم اطلاعات رادیولوژی
مجله مارکوپکس

سیستم اطلاعات رادیولوژی : مدیریت گردش کار

سیستم اطلاعات رادیولوژی : مدیریت گردش کار تصویربرداری از اهمیت بسیاری در خدمات درمانی برخوردار است، و در تشخیص و درمان اکثر موارد پزشکی کمک

مجله مارکوپکس

Hanging Protocol

پروتکل نمایش Hanging چیست؟ پروتکل Hanging در زمینه تصویربرداری پزشکی، به محموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌هایی اشاره دارد که نحوه چیدمان نمایش تصاویر پزشکی را

تازه‌های مارکوپکس

به دنبال مطلب خاصی هستید؟