به مارکوپکس خوش آمدید

از هزینه سی تی اسکن چقدر اطلاع دارید؟

چکیده مقاله

آنچه در این مقاله خواهید خواند:

امروزه استفاده از سی تی اسکن در حوزه پزشکی جزئی جدایی ناپذیر در تشخیص و درمان بسیاری از بیماری‌ها است. این روش تصویربرداری با کمک اشعه ایکس انجام می‌شود. اشعه ایکس به سمت اندام‌ها تابیده شده و پس از عبور از اندام‌ها، از طرف مقابل اندام خارج می‌شود. مقداری از اشعه ایکس که از آن طرف اندام خارج شده است، توسط دیتکتور یا آشکارساز دریافت می‌شود. دیتکتورها، این اشعه دریافتی را به جریان اکتریکی تبدیل کرده و به کامپیوتر در مرکز سی تی اسکن ارسال می‌کنند. جریان الکتریکی ارسال شده به کامپیوتر در مرکز سی تی اسکن، در کامپیوتر به تصاویر تبدیل می‌شود. این تصاویر کمک شایانی در تشخیص و شناسایی بیماری‌ها و ناهنجاری‌ها می‌کنند. ما در این نوشتار به بررسی هزینه سی تی اسکن می‌پردازیم.

هزینه سی تی اسکن در مقایسه با رادیوگرافی

عوامل مختلفی در تعیین هزینه سی تی اسکن تاثیر دارند. به‌طور کلی هزینه سی تی اسکن و مدت زمان لازم برای انجام آن بیشتر از یک رادیوگرافی ساده است؛ البته مقدار اشعه ایکسی که در تصویربرداری سی تی اسکن به بدن بیمار تابیده می‌شود نیز بیشتر از رادیوگرافی است. با توجه به اینکه مقدار اشعه ایکس در این روش بیشتر است، خطرات احتمالی آن برای بیمار نیز بیشتر خواهد بود.

هزینه سی تی اسکن نیز در مجموع از رادیوگرافی ساده بیشتر است.  بنابراین از این روش تصویربرداری که پرخطرتر و پرهزینه‌تر از رادیوگرافی ساده است، زمانی استفاده می‌شود که اطلاعات حاصل از آن قطعا به تشخیص یا درمان بیماری کمک کند. و طبیعتا پزشک معالج تشخیص می‌دهد که استفاده از سی تی اسکن برای تشخیص و شناسایی ناهنجاری در بیمار ضروری است یا خیر؟

هزینه سی تی اسکن در مقایسه با رادیوگرافینوع سی تی اسکن عامل موثر بر هزینه سی تی اسکن

عامل دیگری که در هزینه سی تی اسکن تاثیرگذار است، نوع سی تی اسکن است. به‌عبارت دیگر اینکه اندام هدف در تصویربرداری سی تی اسکن کدام عضو است، در هزینه سی تی اسکن، تاثیرگذار است. عامل دیگر موثر در هزینه سی تی اسکن این است که تصویربرداری با تزریق ماده حاجب یا بدون تزریق آن انجام می‌شود.

برخی از انواع سی تی اسکن عبارت است از:

 • سی تی اسکن مغز (با تزریق)؛
 • سی تی اسکن مغز (بدون تزریق)؛
 • سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال (با تزریق)؛
 • سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال (بدون تزریق)؛
 • سی تی اسکن مغز کرونال و آگزیال (با تزریق و بدون تزریق)؛
 • سی تی اسکن مقاطع کرونال- ساجیتال یا لبلیک؛
 • سی تی اسکن پوستریورفوسا یا مقاطع ظریف (با تزریق و بدون تزریق)؛
 • سی تی اسکن صورت و سینوس – یک جهت (کرونال یا آگزیال) بدون تزریق؛
 • سی تی اسکن صورت و سینوس – یک جهت (با تزریق و بدون تزریق)؛
 • سی تی اسکن صورت و سینوس – یک جهت با تزریق؛
 • سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال بدون تزریق؛
 • سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با تزریق؛
 • سی تی اسکن منطقه ماگزیلو فاشیال با و بدون تزریق؛
 • سی تی اسکن صورت و سینوس – دو جهت با تزریق؛
 • سی تی اسکن صورت و سینوس – دو جهت با و بدون تزریق؛
 • سی تی اسکن صورت و سینوس – دو جهت بدون تزریق؛
 • سی تی اسکن دینامیک هیپوفیز برای میکرو آدنوم؛
 • سی تی اسکن اوربیت (هرجهت – با تزریق)؛
 • سی تی اسکن اوربیت (هر جهت – بدون تزریق)؛
 • سی تی اسکن اوربیت(هرجهت – با و بدون تزریق)؛
 • سی تی اسکن صورت و سینوس – یک جهت (کرونال یا اگزیال) بدون تزریق؛
 • سی تی اسکن اوربیت – سلا – پوستریور فوسا گوش داخلی، خارجی یا میانی بدون تزریق؛
 • سی تی اسکن اوربیت – سلا – پوستریور فوسا گوش داخلی، خارجی یا میانی با تزریق؛
 • سی تی اسکن اوربیت – سلا – پوستریور فوسا گوش داخلی، خارجی یا میانی با و بدون تزریق؛
 • سی تی اسکن اوربیت (دو جهت – بدون تزریق)؛
 • سی تی اسکن اوربیت (دو جهت – با تزریق)؛
 • سی تی اسکن اوربیت (دو جهت – با و بدون تزریق)؛
 • سی تی اسکن گوش داخلی – یک جهت و بدون تزریق (استخوان پتروس)؛
 • سی تی اسکن گوش داخلی – پوستریورفوسا (در دو جهت)؛
 • سی تی اسکن گوش – در دو جهت با تزریق؛
 • سی تی اسکن گوش – در دوجهت بدون تزریق؛
 • سی تی اسکن فک پایین یا بالا، اگزیال با بازسازی ساجیتال و کرونال؛
 • سی تی اسکن سری کامل TMJ اگزیال و کرونال و ساجیتال؛

در این زمان کم ما تنها به برخی از انواع سی تی اسکن اشاره کردیم. تنوع انواع تصویربرداری سی تی اسکن بسیار بیشتر از موارد ذکر شده در اینجا است. روش‌های متفاوت تصویربرداری و دستگاه‌های مختلف مورد استفاده، همگی بر هزینه نهایی انجام سی تی اسکن تاثیر دارند.

انواع مختلف سی تی اسکننوع بیمه 

از دیگر عوامل موثر در هزینه این روش تصویربرداری، برخورداری از بیمه است. در صورتی که بیمار از بیمه‌های درمانی پایه مانند بیمه تامین اجتماعی و بیمه‌های درمانی تکمیلی برخوردار باشد، هزینه متفاوت خواهد بود.  

بیمه‌های درمانی تکمیلی بسیاری از خدماتی را که بیمه‌های درمانی پایه پوشش نمی‌دهند، در بر‌می‌گیرد. بنابراین در صورتی که بیمار از این نوع بیمه‌ها برخوردار باشد، هزینه سی تی اسکن به مقدار قابل توجهی کاهش می‌یابد.

انواع سی تی اسکن تحت پوشش‌های درمانی بیمه تکمیلی هستند. در صورتی که فرد از بیمه‌های درمانی تکمیلی برخوردار باشد، جایی برای نگرانی بابت هزینه سی تی اسکن باقی نمی‌ماند.

نوع کالای مصرفی 

در صورتی که دستگاه‌ها و تجهیزات مورد استفاده در مراکز تصویربرداری پیشرفته‌تر و جدیدتر باشند، مقدار هزینه‌هایی که برای ارائه خدمات تصویربرداری دریافت می‌کنند نیز بیشتر می‌شود.

کلام آخر

سی تی اسکن یکی از روش‌های تشخیصی و درمانی بسیار مهم در حوزه پزشکی است. در این روش از اشعه ایکس برای تهیه تصاویر از بافت‌ها و اندام‌های داخلی بدن استفاده می‌شود. به طور کلی مقدار اشعه ایکس استفاده شده در سی تی اسکن و خطرات احتمالی آن برای بدن نسبت به رادیوگرافی بیشتر است. علاوه بر این هزینه سی تی اسکن نسبت به رادیوگرافی بیشتر می‌شود. بنابراین توجه به این نکته مهم است که پزشک در صورتی این روش تصویربرداری پرخطر‌تر و گران قیمت‌تر را برای بیمار تجویز می کند، که اطلاعات حاصل از آن واقعا مفید‌ و راه گشا باشد.

عواملی از قبیل نوع سی تی اسکن و اندام هدف، انجام سی تی اسکن با تزریق یا بدون تزریق، دستگاه‌های مورد استفاده، برخورداری از بیمه پایه و تکمیلی از عوامل موثر بر هزینه سی تی اسکن هستند. 

منابع

two-views.com

مجله مارکوپکس

آخرین مقاله‌ها

یکپارچه سازی RIS-PACS
مجله مارکوپکس

یکپارچه سازی RIS/PACS

یکپارچه سازی RIS/PACS RIS و PACS هر کدام نقش‌ جداگانه‌ای در اکوسیستم درمان ایفا می کنند، اما یکپارچه سازی این دو سیستم و ترکیب قابلیت

سیستم اطلاعات رادیولوژی
مجله مارکوپکس

سیستم اطلاعات رادیولوژی : مدیریت گردش کار

سیستم اطلاعات رادیولوژی : مدیریت گردش کار تصویربرداری از اهمیت بسیاری در خدمات درمانی برخوردار است، و در تشخیص و درمان اکثر موارد پزشکی کمک

مجله مارکوپکس

Hanging Protocol

پروتکل نمایش Hanging چیست؟ پروتکل Hanging در زمینه تصویربرداری پزشکی، به محموعه‌ای از قوانین و دستورالعمل‌هایی اشاره دارد که نحوه چیدمان نمایش تصاویر پزشکی را

تازه‌های مارکوپکس

به دنبال مطلب خاصی هستید؟