رادیان "حفاظت از سلامتی با بهینه کردن مقدار تابش اشعه ایکس"

۵ الزامات برای مدیریت دوز پرتو در تصویربرداری پزشکی

تصویربرداری پزشکی به اندازه آزمایشگاه‌ها یا آسیب شناسی در مراقبت از بیمار نقش اساسی دارد و نگرانی در مورد ایمنی پرتوها به قدمت خود این حوزه است. این نگرانی‌ها دستورات متعددی را در ارتباط با مدیریت دوز ایجاد کرده است. یک دهه پیش، کالیفرنیا اولین ایالتی بود که مدیریت بهبود دوز تشعشع را اجباری کرد …

۵ الزامات برای مدیریت دوز پرتو در تصویربرداری پزشکی ادامه »