digital transformation in healthcare

تحول دیجیتال در خدمات سلامت

تحول دیجیتال در خدمات درمانی و سلامت، یک رویکرد متمرکز بر بیمار در مراقبت‌های سلامتی است. به ارائه دهندگان مراقبت‌های سلامت کمک می‌کند تا عملیات تشخیص و به مراتب درمان را ساده کنند، درک کنند که بیمار چه نیازی دارد، وفاداری و اعتماد ایجاد کنند و تجربه کاربری بهتری را ارائه دهند. علاوه بر این، …

تحول دیجیتال در خدمات سلامت ادامه »