به مارکوپکس خوش آمدید

Picture of eileen.k

eileen.k

مقالات منتشر شده

یکپارچه سازی RIS/PACS

یکپارچه سازی RIS/PACS RIS و PACS هر کدام نقش‌ جداگانه‌ای در اکوسیستم درمان ایفا می کنند، اما یکپارچه سازی این دو سیستم و ترکیب قابلیت

مطالعه بیشتر

به دنبال مطلب خاصی هستید؟