یکپارچه سازی RIS-PACS

یکپارچه سازی RIS/PACS

یکپارچه سازی RIS/PACS RIS و PACS هر کدام نقش‌ جداگانه‌ای در اکوسیستم درمان ایفا می کنند، اما یکپارچه سازی این دو سیستم و ترکیب قابلیت های آن‌ها به واقعیت نتایج استثنایی را به ارمغان می‌آورد . وقتی این سیستم‌ها یکپارچه می‌شوند، به طور سریع و هماهنگ با یکدیگر همکاری می‌کنند تا به متخصصان ابزاری قدرتمند، …

یکپارچه سازی RIS/PACS ادامه »