سیستم اطلاعات رادیولوژی

سیستم اطلاعات رادیولوژی : مدیریت گردش کار

سیستم اطلاعات رادیولوژی : مدیریت گردش کار تصویربرداری از اهمیت بسیاری در خدمات درمانی برخوردار است، و در تشخیص و درمان اکثر موارد پزشکی کمک می‌کند. این موضوع می‌تواند پیچیده و چندجانبه باشد و نیازمند مدیریت دقیق است. در گذشته، گردش کار یک بخش تصویربرداری به عنوان یک سیستم بسته عمل می‌کرد، به این معنا …

سیستم اطلاعات رادیولوژی : مدیریت گردش کار ادامه »