آنچه در اندیشه شماست تخصص ماست!

مارکو پکس تولیدکننده سامانه های ذخیره سازی تصاویر پزشکی
dipacs-2

پکس چیست؟

در واقع سيستم diPacs به عنوان هسته مرکزي PACS مرکز درماني عمل کرده، و ذخيره و مديريت تصاوير و اطلاعات را بطور متمرکز فراهم مي آورد. براي اين امر، پس از نصب سيستم diPacs لازم است تا مشخصات diPacs در کليه موداليتيهاي مرکز (CT, MR, XA, US )… ,تعريف شود و کليه تصاوير و exam هاي عمليات تشخيصي به سيستم diPacs ارسال مي گردد.
cloud-pacs-4-(1)

diVision چیست؟

سيستم diVision برنامه اي است که در اختيار متخصصين و کاربران قرار مي گيرد تا تصاوير را از سيستم diPacs و از طريق شبکه بيمارستان بازيابي نمايند. اين برنامه با طراحي ساده و کاربردي، امکان دريافت و مرور بلافاصله تصاوير را فراهم مي آورد. به نحوي که بطور نرمال براي دريافت تصاويربيماري با 100تصوير، کمتر از 5 ثانيه زمان نياز است.
cloud-pacs-1

سامانه Skyweb چیست؟

مجموعه هاي خدمات درماني که از مجموع چندين مرکز درماني تشکيل شده اند نيازمند داشتن راهکاري يکپارچه براي دسترسي واحد به کليه مراکز تحت پوشش هستند به نحويکه تنها با دسترسي به آن درگاه واحد و در يک جستجوي ساده کليه سوابق بيماران و گزارشهاي مورد نظر را بصورت يکتا مشاهده کنند.
discript-1

پرینت سرور چیست؟

سيستم diScript جايگزين فيلم پرينترهاي قديمي است، به نحوي که تصاوير ارسالي از موداليتي ها را بجاي فيلم راديولوژي روي کاغذ A3 يا A4 پرينت مي کند، که علاوه بر کاهش هزينه هاي درماني مرکز مي تواند به عنوان کمک تشخيص به همراه CD تحويل بيمار گردد.
مارکوپکس بهترین در ارائه راهکارهای ذخیره سازی و تبادل تصاویر پزشکی

ویژگی های محصولات مارکوپکس

شرکت ما