Machine Learning Technologies for Medical Diagnostics

مزایا و چالش‌های فناوری‌های یادگیری ماشین (Machine Learning) برای تشخیص در پزشکی

هر سال، اشتباهات تشخیص پزشکی بر سلامت میلیون‌ها انسان تأثیر می‌گذارد و میلیاردها دلار هزینه دارد. فناوری‌های یادگیری ماشینی می‌توانند به شناسایی الگوهای پنهان یا پیچیده در داده‌های تشخیصی برای تشخیص زودهنگام بیماری‌ها و بهبود درمان کمک کنند. ما چنین فناوری‌هایی را در حال استفاده و توسعه شناسایی کردیم، از جمله برخی که با یادگیری …

مزایا و چالش‌های فناوری‌های یادگیری ماشین (Machine Learning) برای تشخیص در پزشکی ادامه »