به مارکوپکس خوش آمدید

javane farzinnia

javane farzinnia

مقالات منتشر شده

پروتکل DicomMpeg4 چیست و چه مزایایی دارد؟

stream عبارت است از انتقال مداوم فایل‌های صوتی یا تصویری از سرور به یک درخواست کننده (client).

در برنامه‌ نویسی، منظور از stream جریانی از داده‌هاست که از جایی به جای دیگر منتقل می‌شود و به این فرآیند streaming گفته می‌شود.

مطالعه بیشتر

پروتکل TLS چیست؟

پروتکل TLS برای اولین بار در سال ۱۹۹۹ توسط (Internet Engineering Task Force (IETF بر پایه ۳ SSL version ارائه شد و توانست تبدیل به جایگزین مناسبی برای SSL شود. به عبارت دیگر، TLS نسخه بهبود یافته پروتکل SSL است. تفاوت‌های ایجاد شده بین نسخه‌های TLS 1.0 و SSL 3.0 چشمگیر نیستند، اما به اندازه‌ای قابل توجه هستند که باعث شود پروتکل TLS به عنوان یک پروتکل مجزا به کار خود ادامه دهد.

مطالعه بیشتر

به دنبال مطلب خاصی هستید؟