به مارکوپکس خوش آمدید

Picture of Arvin jalalmanesh

Arvin jalalmanesh

مقالات منتشر شده

RFP چیست؟

RFP (Request For Proposal) یک سندتجاری است که در آن جزئیات پیشنهاد انجام یک پروژه اعلام می‌شود تا شرکت‌های واجد شرایط برای تکمیل و ارائه پروپوزال، راهکار و پیشنهاد قیمت طبق سند تجاری (RFP) اقدام نمایند.

مطالعه بیشتر

به دنبال مطلب خاصی هستید؟