زیرساخت های مورد نیاز برای بهینه سازی فرآیند تصویربرداری و رادیولوژی یک بیمارستان

بروزرسانی تنظیمات ذخیره سازی به سازمان‌های بهداشتی کمک می کند تا زیرساخت بهتری را برای تصویربرداری پزشکی ایجاد کنند.هر ساله، رادیولوژیست ها در بیمارستان ها و کلینیک های مختلفی در میشیگان، تقریباً ۷۰۰۰۰۰ روش تصویربرداری و مداخله ای را انجام می دهند، و یک گروه پرونده ایجاد می کنند که باید در سازمان ذخیره و …

زیرساخت های مورد نیاز برای بهینه سازی فرآیند تصویربرداری و رادیولوژی یک بیمارستان ادامه »