سخنگوی وزارت بهداشت: آمار کرونا در ایران تا ۱۳ آبان ماه

ویروس کرونا COVID-19 تا کنون در ۲۱۳ کشور در سراسر جهان و ۲ کشتی بین المللی  مشاهده شده است. در این پست آمار کرونا در ایران را  هر روز پس از اعلام وزارت بهداشت بروزرسانی کرده و مشاهده خواهید کرد. منابع اصلی این امار وب سایت وزارت بهداشت ایران است. برای اینکه بیشتر با ویروس …

سخنگوی وزارت بهداشت: آمار کرونا در ایران تا ۱۳ آبان ماه ادامه »