رشته پزشکی هسته ای

پزشکی هسته ای رشته پزشکی هسته ای زیرشاخه علم پزشکی و از شیوه های مدرن تشخیص و درمان است. با پیشرفت تکنولوژی و کاربرد انرژی هسته ای در حوزه های مختلف از جمله پزشکی، نیاز به افراد متخصص در این زمینه بیشتر شده است. پزشکی هسته ای روش های درمانی پیشین را با تکنولوژی هسته …

رشته پزشکی هسته ای ادامه »