سرطان سینه خوش خیم و بدخیم چیست؟

سرطان سینه به دلیل رشد کنترل نشده سلولهای سینه اتفاق می افتد. آشنایی بهتر با بیماری سرطان سینه، به درک چگونگی پیشرفت سرطان و اینکه سرطان سینه خوش خیم و بدخیم چیست کمک می کند. سرطان در نتیجه جهش ها یا تغییرات غیر طبیعی در ژن هایی که مسئول تنظیم رشد سلول ها و سالم …

سرطان سینه خوش خیم و بدخیم چیست؟ ادامه »