برای کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه چه باید کرد؟

ورزش منظم و حفظ وزن مناسب می تواند به کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان کمک کند. بسیاری از عوامل در طول زندگی می توانند بر خطر ابتلا به سرطان پستان تاثیر بگذارند. شما نمی توانید برخی از فاکتورهای دخیل در بروز سینه سرطان مانند پیر شدن یا سابقه خانوادگی خود را تغییر دهید، اما …

برای کاهش خطر ابتلا به سرطان سینه چه باید کرد؟ ادامه »