نرم افزارهای استفاده شده در تصویربرداری پزشکی

نرم‌افزارهای استفاده شده در تصویربرداری پزشکی دسته جدیدی از اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های تحت وب هستند که برای کمک به متخصصان این حوزه طراحی شده‌اند. تصویربرداری پزشکی یکی از شاخه‌های پزشکی است که دارای بیشترین سرعت رشد در حوزه بهداشت و درمان می‌باشد. در طی چند دهه اخیر این علم در زیر شاخه‌هایی مانند سی تی …

نرم افزارهای استفاده شده در تصویربرداری پزشکی ادامه »