اهمیت کار passive در شبکه

امروزه می‌بینیم که هر کسی که در دنیای IT و DevOps فعالیت می‌کند، به دنبال یادگیری مهارت‌های جدید و مورد نیاز بازار هست، و این امری طبیعی و مورد ستایش است. در دنیایی که می‌توان گفت هر مهارتی که می‌آموزیم، اگر تجربه‌ای که به واسطه آن یادگیری کسب می‌شود را نادیده بگیریم، عمر مفید آن …

اهمیت کار passive در شبکه ادامه »