یادگیری ماشین در هوش مصنوعی

همانطور که در مطلب قبلی به هوش مصنوعی پرداخته شد و یادگیری ماشین به عنوان یکی از مهم ترین زیرمجموعه های آن معرفی گردید. یادگیری ماشین مربوط به مدل ماشینی است که طراحی شده تا با بهره‌گیری از الگوریتم‌ها و بدون آنکه صراحتا برنامه‌ریزی و تک تک اقدامات به آن دیکته شود بتواند روی مجموعه …

یادگیری ماشین در هوش مصنوعی ادامه »