مرگ آیرونساید بروس و تشکیل کمیته ملی حفاظت در برابر پرتو!

بسیاری از کارمندان  نسل اولیه پرتو ایکس از جمله آیرونساید بروس از این پرتو آسیب دیدند. آیرونساید بروس از کارمندان بیمارستان‌های چیرنیگ کراس و کودکان بیمار در خیابان اورموند کبیر بود. ایرونساید بروس بسیار با استعداد بود و به طور گسترده‌ای کتاب و مقالات منتشر کرد و کتاب معروف وی با نام «سیستم رادیولوژی: همراه …

مرگ آیرونساید بروس و تشکیل کمیته ملی حفاظت در برابر پرتو! ادامه »