ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی

ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی یکی از رشته های نسبتاً جدید در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور است. در این مقاله ابتدا مختصری در رابطه با این رشته توضیح می دهیم و سپس موارد آزمون و شرایط لازم برای شرکت در این آزمون را بررسی می کنیم. تاریخچه تصویربرداری پزشکی مفهوم …

ارشد فناوری تصویربرداری پزشکی ادامه »