سونوگرافی آنومالی در چند هفتگی انجام میشود ؟

سونوگرافی آنومالی که به آن اسکن میانه بارداری (midpregnancy) هم گفته می شود , برای بررسی وضعیت سلامت جنین و رحم از نزدیک استفاده می شود. پزشک بوسیله این روش رشد طبیعی جنین و محل قرارگیری جفت در رحم را بررسی و کنترل می کند . بطور معمول سونوگرافی آنومالی در هفته ۲۰ بارداری انجام …

سونوگرافی آنومالی در چند هفتگی انجام میشود ؟ ادامه »