مرکز پزشکی هسته ای

مرکز پزشکی هسته ای محل تشخیص و درمان بیماری ها با استفاده از دانش هسته ای است. تجهیزات تخصصی و متخصصان علم پزشکی هسته ای در این مراکز به بهبودی بیماران کمک می کنند. پزشکی هسته ای شاخه ای از علم پزشکی است که در آن تشخیص و درمان بیماری ها با استفاده از مواد …

مرکز پزشکی هسته ای ادامه »