اخبار کرونا

روزانه تحقیقات و آزمایشات مختلفی در سراسر جهان انجام می شود.این تحقیقات شناخت ما را نسبت به همه گیری ویروس کرونا بیشتر می کند.در این مقاله جدید ترین دست آورد های دنیای علم در زمینه کرونا را باهم بررسی می کنیم. ژن های نئاندرتال(انسان اولیه) ممکن است باعث برخی از کیس های شدید کرونا باشند. …

اخبار کرونا ادامه »