چگونه هوش مصنوعی می تواند بر تصویربرداری پزشکی تاثیر بگذارد

کمپانی زیمنس مدت ها است که بر روی اتوماسیون به عنوان راهی برای سریعتر و کارآمدتر کردن تجهیزات تشخیصی متمرکز شده است. ولسی گیلسون در مورد این رویکرد می گوید که: هوش مصنوعی جدیدترین ابزاری است که کمپانی زیمنس برای ارتقای کیفیتی، کارایی و سرعت تجهیزات پزشکی به کار برده است. ما در ای بخش …

چگونه هوش مصنوعی می تواند بر تصویربرداری پزشکی تاثیر بگذارد ادامه »