چارلز تورستان هالند (۱۸۶۳–۱۹۴۱) یکی از چهره‌هایِ اصلی رادیولوژی ابتدایی

چارلز تورس‌تان هالند (۱۸۶۳–۱۹۴۱) یکی از چهره های اصلی رادیولوژی ابتدایی چه در انگلستان و چه در سراسر جهان بود. هالند از سال ۱۸۸۹ به عنوان پزشک عمومی در لیورپول کار می‌کرد. اولین رادیوگرافی وی در ۲۹ مه ۱۸۹۶ انجام شد و نام آن «اولین گرافی پرتو ایکس من. دست خودم» بود و با ۲ …

چارلز تورستان هالند (۱۸۶۳–۱۹۴۱) یکی از چهره‌هایِ اصلی رادیولوژی ابتدایی ادامه »