بهبود پروسه مراقبت از بیمار با ارتباط آنلاین با تیم فنی و رادیولوژیست ها

برخی از محققین بر این باورند که مشاوره آنلاین بین تیم ارائه دهنده خدمات تصویربرداری پزشکی اولیه و رادیولوژیست ها می تواند سبب بهبود پروسه مراقبت از بیمار شود. دلیل که عمدتا آنها برای این امر بیان می کنند این است که مشاوره آنلاین غالبا دسترسی آسان به نظرات سایر متخصصین را امکان پذیر می …

بهبود پروسه مراقبت از بیمار با ارتباط آنلاین با تیم فنی و رادیولوژیست ها ادامه »