سی تی اسکن مغز چیست؟

سی تی اسکن مغز همانطور که در مقاله سی تی اسکن چیست عنوان شد، یک روش تصویربرداری تشخیصی برای داخل بدن است. در این روش از اشعه ایکس برای تهیه تصاویر افقی یا محوری از مغز استفاده می‌شود. در سی تی اسکن مغز (CT (computed tomography یا کت اسکن مغز (CAT (computerized axial tomography ، …

سی تی اسکن مغز چیست؟ ادامه »