لنفوم چیست؟

سیستم لنفاوی مجموعه ای از غدد لنفاوی و عروق است که مایع لنفاوی را از در بدن حرکت می دهد. مایعات لنفاوی حاوی گلبول های سفید خون هستند که با عفونت مقابله می کنند. گره های لنفاوی به عنوان فیلتر عمل می کنند ، باکتری ها و ویروس ها را می گیرند و از بین …

لنفوم چیست؟ ادامه »