قلب چگونه کار می کند؟

قلب انسان مانند یک پمپ برای ارسال زنده خون به بدن شما کار می کند.قلب یک عضله است، به اندازه مشت شما، که در وسط سینه شما کمی متمایل به سمت چپ قرار دارد.هر روز ، قلب شما حدود ۱۰۰۰۰۰ بار می زند. این به طور مداوم حدود پنج لیتر (هشت پینت) خون را از …

قلب چگونه کار می کند؟ ادامه »