چهار فناوری برتر در تصویربرداری پزشکی

فناوری های زیادی وجود دارند که مراقبت های بهداشتی را تحت تاثیر قرار می دهند، اما به نظر می رسد هیچ یک به اندازه هوش مصنوعی بر این مراقبت ها تاثیر ندارند. ماه نوامبر تا فوریه برای حوزه تصویربرداری پزشکی بسیار جالب بوده است ، زیرا دو کنفرانس مهم آخرین تحولات در این حوزه را …

چهار فناوری برتر در تصویربرداری پزشکی ادامه »