بهبود فرآیند کاری در بخش تصویربرداری

گاهی آنقدر در روزمرگی‌ها و عادت‌ها غرق می‌شویم که متوجه روش اشتباه و مشکلات روند کاری خود نمی‌شویم.

گاهی به دلیل اینکه یک فرآیند سال‌ها به یک شکل انجام می‌شده به فکرمان هم خطور نمی‌کند که ممکن است راه بهتر و کارآمدتری هم وجود داشته باشد!

چرا بهبود فرآیند کلید موفقیت سازمان شما است؟