تشنج چیست و چگونه درمان می شود؟

تشنج تغییر ناگهانی در فعالیت الکتریکی طبیعی مغز است. در طی تشنج، سلول های مغزی به طور غیرقابل کنترل تا چهار برابر میزان طبیعی خود “آتش می گیرند” و به طور موقت بر نحوه رفتار، حرکت، فکر یا احساس فرد تأثیر می گذارد. دو نوع تشنج عمده وجود دارد: تشنج های عمومی اولیه – تشنج …

تشنج چیست و چگونه درمان می شود؟ ادامه »