شنیدن چگونه اتفاق می افتد؟

عملکردهای طبیعی گوش شنیدن حس مهمی در زندگی روزمره شماست. از زنگ هشدار گرفته تا مکالمات مهم در طول روز، احساس شنوایی ما برای برقراری ارتباط با اطلاعات مهم است. روش کار سیستم شنوایی به طرز باورنکردنی پیچیده ای است و برای عملکرد صحیح به تعدادی توابع نیاز دارد، از جمله: صدا از طریق هوا …

شنیدن چگونه اتفاق می افتد؟ ادامه »