دوزهای اشعه ی سی تی اسکن برای بیماران COVID-19 بسیار متفاوت است

۲۱ آبان ۱۳۹۹ – بر اساس مطالعه ی منتشر شده در زمینه ی رادیولوژی در تاریخ ۲۰ آبان ، عدم وجود دستورالعمل در چگونگی استفاده از CT در COVID-19 منجر به تغییرات قابل توجهی در اندازه گیری های استاندارد دوزهای تابش اشعه ی سی تی شده است. بر اساس تحقیقات تیمی در بیمارستان عمومی ماساچوست …

دوزهای اشعه ی سی تی اسکن برای بیماران COVID-19 بسیار متفاوت است ادامه »