اهمیت سونوگرافی در تشخیص سرطان

موضوعی که در این نوشتار قصد داریم به آن بپردازیم، تشخیص سرطان با سونوگرافی است. استفاده از اشعه ایکس در شناسایی تومورهای نواحی خاصی از بدن امکان پذیر نیست. به عبارت دیگر تومورهایی در بدن وجود دارند که در تصویربرداری با استفاده از اشعه ایکس شناسایی نمی‌شوند. استفاده از سونوگرافی در شناسایی این تومورها یکی …

اهمیت سونوگرافی در تشخیص سرطان ادامه »