سونوگرافی ان تی (NT) چیست؟

اکنون که باردار هستید , سلامت شما وفرزندتان باید در تمام دوران بارداری با دقت کنترل و چک شود . این کنترل شامل آزمایشات و روشهای غربالگری به جهت اطمینان از سلامت و غربالگری از ناهنجاریهای ژنتیکی جنین است. سونوگرافی ان تی (NT) یکی از این آزمایشات می باشد . سونوگرافی ان تی (NT) چیست؟ …

سونوگرافی ان تی (NT) چیست؟ ادامه »