سونوگرافی آنومالی چیست؟

سونوگرافی آنومالی وسیله ای برای کنترل رشد طبیعی اعضاء و ارگانهای داخلی بدن جنین و بررسی محل قرارگیری جفت جنین در رحم است . همچنین با این روش مایع آمنیوتیک , بند ناف جنینی , رحم و دهانه رحم مادر کنترل می شود . نام دیگر آن اسکن ۱۸-۲۰ هفتگی بارداری می باشد. پزشک سونوگرافی …

سونوگرافی آنومالی چیست؟ ادامه »