زایمان طبیعی بهتر است یا سزارین؟

نوزاد به دو شیوه پا به این کره خاکی می‌گذارد؛ مادران با زایمان طبیعی یا جراحی سزارین، فرزند دلبند خود را برای اولین بار در آغوش می‌کشند. در مقایسه انواع زایمان، با تفاوت‌های این دو روش آشنا می‌شوید. شرایط فیزیکی و روانی مادر نقش مهمی در انتخاب بهترین روش برای زایمان دارد. اگر به هر …

زایمان طبیعی بهتر است یا سزارین؟ ادامه »