با تمام راه‌های تشخیص سرطان معده آشنا شوید

به‌طور کلی سرطان معده به علت بروز جهشی است که در DNA سلول رخ داده است. این جهش و تغییر ژنتیکی باعث می‌شود که سلول‌ها به صورت دیوانه‌وار رشد کنند و تقسیم شوند. تجمع این سلول‌ها باعث ایجاد یک تومور سرطانی می‌شود. سلول‌های جهش‌یافته سرطانی مدام به رشد، تکثیر و حیات خود ادامه می‌دهند در‌حالی‌که …

با تمام راه‌های تشخیص سرطان معده آشنا شوید ادامه »