نیازمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سیستم پکس

راه اندازی سیستم پکس در مراکز درمانی نیاز به فراهم شدن زیرساخت‌های مورد نیاز آن  خود دارد. در این نوشتار به بررسی نیازمندی‌های سیستم پکس پرداخته شده است. مراکز تأمین‌کننده پکس، وظیفه دارند اطلاعات کامل را در اختیار مراکز درمانی قرار دهند. اضافه شدن برخی بخش‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری جانبی باعث افزایش قابلیت‌های این سیستم …

نیازمندی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سیستم پکس ادامه »