زردی پوست نوزادان

علت تغییر رنگ پوست و زردی پوست در بدن چیست؟

“زردی” اصطلاح پزشکی است که زردی پوست و چشم را توصیف می کند. زردی به خودی خود بیماری نیست، اما علامت چندین بیماری زمینه ای احتمالی است. زردی در صورت وجود بیلی روبین(bilirubin) زیاد در سیستم شما ایجاد می شود. بیلی روبین یک رنگدانه زرد است که در اثر تجزیه سلولهای قرمز خون مرده در …

علت تغییر رنگ پوست و زردی پوست در بدن چیست؟ ادامه »