آیا می دانید در هر ماه بارداری چه اتفاقی برای جنین می افتد؟

مادر شدن یکی از بهترین خبرهای دنیا است. اما باید ۹ ماه انتظار بکشید تا کودک خود را ببینید. پس مهم است بدانید در طول این ۹ ماه چه تغییراتی در بدنتان اتفاق می افتد و رشد جنین چگونه است. در طی ۲۴ ساعت پس از لقاح ، تخمکی که به کودک شما تبدیل خواهد …

آیا می دانید در هر ماه بارداری چه اتفاقی برای جنین می افتد؟ ادامه »