رادیولوژی چیست؟

رادیولوژی چیست ؟ رادیولوژی یک تخصص پزشکی است که طی آن به منظور تشخیص بیماری های مختلف، از اعضای بدن تصویربرداری می شود. رادیولوژیست ها پزشکانی هستند که برای تفسیر تصاویر پزشکی آموزش های خاص دیده اند، در حالی که تکنسین های رادیولوژی، متخصصان تصویر برداری پزشکی هستند که با استفاده از تجهیزات خاص، تصاویر …

رادیولوژی چیست؟ ادامه »