ونتیلاتور چیست و چگونه کار می کند؟

در قرن شانزدهم ، پزشک بلژیکی “آندریاس وسالیو “شرح داد که چگونه می توان یک حیوان که در حال خفگی است را با وارد کردن لوله ای در نای او و دمیدن هوا برای تورم ریه ها زنده نگه داشت.در سال ۱۵۵۵ ، این روش تحسین زیادی را به همراه نداشت.اما امروز مقاله وسالیوس ، …

ونتیلاتور چیست و چگونه کار می کند؟ ادامه »